Mežistrāde

MKM Mežs komanda ir ar lielu un ilggadēju darba pieredzi mežsaimniecībā.
MKM Mežs mežsaimniecības speciālisti profesionāli novērtēs Jūsu cirsmu. Katram objektam tiek izstrādāts individuāls plāns. Pēc novērtēšanas speciālisti piedāvās  īpaši Jūsu meža augsnes un īpašuma apstākļiem piemērotu izstrādes modeli.

MKM Mežs veic darbus saskaņā ar visiem Latvijā pastāvošajiem meža apsaimniekošanu regulējošajiem likumiem un nosacījumiem.

MKM Mežs katru gadu palielina un uzlabo tehniskie savu tehnisko bāzi, kā arī regulāri uzlabo cilvēku zināšanas. Cilvēka darba resursu apjoms arī objektīvi aug ar katru sezonu.

MKM Mežs spēj nodrošināt pilnu mežizstrādes ciklu.