Augsnes sagatavošana

Augsnes sagatavošanas pakalpojumā ietilpst augsnes apstrādāšana pirms un pēc ciršanas, kā arī jaunaudžu veidošana.

Šī pakalpojuma mērķis ir koku kvalitātes uzlabošana, nodrošinot tiem pietiekamu augšanas telpu un apgaismojumu kā arī stāvokļa uzlabošanu, cērtot meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus izlases veidā.

Veicam arī izcirtumu vienmērīgu apmežošanu ar kvalitatīvu reproduktīvo materiālu.