top

SIA “MKM Mežs”

PVN Reģ. nr.: LV41203042173
Juridiskā adrese: Krasta iela 4-20, Alsunga,
Alsungas novads, LV-3306

A/S SEB Banka
SWIFT Kods: UNLALV2X
Konts: LV92 UNLA 0050 0178 6921 4

Birojs

“Dukātu darbnīcas”, Padure, 
Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321

Mob. tālrunis: +371 26440069, +371 20218252
Fax: +371 633 21315
Tālrunis: +371 633 21315
e-pasts:  info@mkmmezs.lv, mkm.mezs@inbox.lv

Kontaktpersonas

Mārcis Martinovs
Uzņēmuma vadītājs
Tel. +371 26440069
E-pasts: marcis@mkmmezs.lv

Kristaps Martinovs
Mežizstrādes vadītājs
Tel. +371 29475506
E-pasts: kristaps@mkmmezs.lv

Mārtiņš Raikstiņš
Mežizstrādes meistars
Tel. +371 26533305
E-pasts: martins@mkmmezs.lv

Santa Rožleja
Biroja administratore
Tel. +371 20218252
E-pasts: santa@mkmmezs.lv

Daina Kerija-Kuršinska
Galvenā grāmatvede
Tel. +371 29494607
E-pasts: daina@mkmmezs.lv

Aldis Putniņš
Darbnīcu vadītājs
Tel. +371 28674502